Dawne kamieniołomy

II. 2015

Dawne kamieniołomy i marmurołomu woj. świętokrzyskiego i ich wpływ na ekologię, badania terenowe.

Dawne kamienio3omy i mamuro3omy woj. Owietokrzyskiego a ekologia'-001

Dawne kamienio3omy i mamuro3omy woj. Owietokrzyskiego a ekologia-001