Dolina Biebrzy

V. 2014

Dolina Biebrzy – badania terenowe, badania stanu populacji batalionów Philomachus pugnax, oraz żurawi Grus grus, zbieranie materiałów fonograficznych, zdjęciowych.

Stado kilkudziesięciu majestatycznych żurawi szybujących w promieniach porannego, wiosennego słońca nad rozlewiskami rzeki Biebrzy. W tle błękitne niebo.

Stado kilkudziesięciu majestatycznych żurawi szybujących w promieniach porannego, wiosennego słońca nad rozlewiskami rzeki Biebrzy. W tle błękitne niebo.

Ceglasto-rudy samiec bataliona bojownika wraz z dwoma szaro-brązowymi samicami żerują na płytkich, ciepłych bagnach biebrzańskich. Barwny wzór upierzenia samców batalionów nigdy się nie powtarza – nie ma dwóch tak samo ubarwionych ptaków. Tło zdjęcia wypełniają rozlewiska rzeki Biebrzy porośnięte zieloną roślinnością.

Ceglasto-rudy samiec bataliona bojownika wraz z dwoma szaro-brązowymi samicami żerują na płytkich, ciepłych bagnach biebrzańskich. Barwny wzór upierzenia samców batalionów nigdy się nie powtarza – nie ma dwóch tak samo ubarwionych ptaków. Tło zdjęcia wypełniają rozlewiska rzeki Biebrzy porośnięte zieloną roślinnością.