O Fundacji

Polska Fundacja Przyrodniczo-Leśna jest pozarządową organizacją non-profit. Cele statutowe obejmują zarówno ochronę przyrody i edukację ekologiczną jak i przezwyciężanie barier społecznych oraz wyrównywanie szans.

Fundacja prowadzi działalność z zakresu edukacji przyrodniczej, tworzy programy ochrony gatunkowej zagrożonych zwierząt, roślin i siedlisk. Realizując projekty współpracuje z polskimi instytucjami.

Prezes Fundacji – Przemysław Barszcz
Wiceprezes Fundacji – Joanna Łenyk-Barszcz
REGON: 121997583
NIP: 6772363332
KRS: 0000393907

Nr. konta
39 1240 4650 1111 0010 7162 3938