Las łęgowy w Przegorzałach

Projekt realizowany w terminie XII 2013-I 2014
Celem projektu było przygotowanie i opracowanie materiałów przyrodniczych dokumentujących walory przyrodnicze Łęgu Przegorzalskiego nad rzeką Wisłą w Krakowie.