Nieznani sąsiedzi – ślimak długowłosy

Nieznani sąsiedzi – ślimak długowłosy
Projekt współfinansowany przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Projekt realizowany w terminie XII 2012 – I 2013

Celem projektu było rozpowszechnienie wiedzy na temat zagrożonego gatunku mięczaka – ślimaka długowłosego i jego siedliska – nadrzecznego lasu łęgowego, co przyczyni się do jego ochrony i zachowania w ekosystemie. Na przykładzie ślimaka długowłosego i Lasu Łęgowego w Przegorzałach w Krakowie została zwrócona uwaga społeczeństwa i właściwych organów administracji na konieczność zahamowania spadku różnorodności biologicznej.
Beneficjenci

  • ekosystem – poprzez przyczynienie się do zahamowania spadku bioróżnorodności,
  • społeczeństwo, w tym mieszkańcy Krakowa – poprzez wspomożenie zachowania w systemie przyrodniczym rzadkiego gatunku oraz cennego siedliska przyrodniczego,
  • organy administracji – poprzez zdobycie dodatkowej wiedzy oraz materiałów edukacyjnych, pomocnych w prawidłowej realizacji zadań zgodnie z ich kompetencjami, w stosunku do terenu Lasu Łęgowego w Przegorzałach w Krakowie, zamieszkiwanego przez rzadki, zagrożony gatunek mięczaka – ślimaka długowłosego Trichia villosula.

Nasza ulotka w PDF

Treść ulotki została opublikowana także w Tygodniku Salwatorskim:
Przemysław Barszcz, Nieznani sąsiedzi – ślimak długowłosy [w:] Tygodnik Salwatorski, nr 7(948)1, 17 II 13 s. 8